info@neming.dk
6915 8030

Betingelser

Forretningsbetingelser

Aftalegrundlag
Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 18 med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende aftale.

Ansvar
I henhold til regler om ansvar ved fejl og forsømmelser jvf. ABR 18. Rådgiverens ansvar er beløbsmæssigt begrænset til følgende nævnte dækningssummer:

12.500.000 kr. på personskade og 2.500.000 kr. på tingskade. Maksimalt 15.000.000 kr. pr. forsikringsår. NEMINGENIØR kan ikke drages til ansvar for beløb højere end dette. NEMINGENIØR hæfter ikke for driftstab, avancetab, fejlbestilte materialer eller andet indirekte tab. NEMINGENIØR dækker ikke nogen form for ansvar, som direkte eller indirekte udspringer eller er en følge af asbest eller asbestholdige materialer – ej heller forurening, terror eller krig.

Betaling
Faktura for den udførte opgave sendes til kunden, når opgaven er fuldført og sendt til kunden, med mindre andet er aftalt. Ved projektspørgsmål under projekteringen forholder NEMINGENIØR sig retten til at fakturere medgået tid efter to uger, hvis NEMINGENIØR ikke hører fra kunden. Faktura sendes via e-mail. Betalingsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, fastsat til otte dage netto fra udsendelse af faktura til kunde. Bankoplysninger for overførsel af aftalte beløb til NEMINGENIØR, fremgår af faktura.

Fortrydelsesret
Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

Gebyrer & priser
Kunden bliver faktureret til den pris, der er synlig på hjemmesiden eller som er aftalt på anden vis. Ydelsen påbegyndes først, når kunden online eller skriftligt har accepteret tilbuddet. Certificering af projekt og byggesagsgebyr fra lokal kommune er ikke med i vores tilbud. Byggesagsgebyret sendes direkte fra kommunen til bygherre, udenom NEMINGENIØR.

Indsigelser
NEM
INGENIØR har lov til at henvise til projektet som reference, herunder NEMINGENIØRs hjemmesider, så længe at det ikke krænker ophavsrettigheder. Kunden har fri mulighed for at indhente information fra andre virksomheder med indhold af relevans til ydelserne hos NEMINGENIØR. Dette kan NEMINGENIØR ikke drages til ansvar for. Hvis kunden mister sin kopi af den aftalte ydelse, er NEMINGENIØR ikke forpligtiget til at genskabe ydelsen uden særskilt vederlag for dette. Har kunden indsigelser til indholdet i den aftalte ydelse, produceret af NEMINGENIØR, kan kunden kontakte virksomheden pr. telefon eller pr. e-mail på info@neming.dk.

Levering
Tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er aftalt. Der sendes en faktura for det udførte arbejde efter endt projektudarbejdelse eller efter aftale. NEMINGENIØR kan ikke garantere at en ydelse kan leveres som ønsket, da der kan være byggetekniske forhold på stedet, der gør at det ikke er muligt. Der er afsat 30 minutter til projektopfølgning ved spørgsmål og ændringer. Ved yderligere krav fra myndighed og ekstern kontrol, ud over det allerede udarbejdede projekt af NEMINGENIØR, udføres efter medgået tid med en timesats på 1.250 kr. inkl. moms og aftales mellem NEMINGENIØR og bygherre inden udførelse.

Den angivne leveringstid er med forbehold for forsinkelse som følge af sygdom og opsigelser fra vores medarbejdere. Projektændringer og ydelser udover det i tilbud nævnte, udføres efter medgået tid med en timesats på 1.250 kr. inkl. moms. Yderligere ydelser såsom krav om landinspektøropmåling, geotekniske undersøgelser og lignende, er ikke inkluderet i nærværende tilbud. Hvis der ikke udføres jordbundsundersøgelser til fastlæggelse af konkrete jordbundsparametre, kan NEMINGENIØR ikke stå til ansvar for eventuelle sætningsskader eller brud på konstruktioner.

Privatlivspolitik
NemIngeniør går meget op i at respektere og beskytte dine persondata i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). På nemingeniør.dk/privatlivspolitik/ kan du læse mere om dine rettigheder og hvordan vi håndterer dine data.

Tvister
I henhold til ABR 18.