Statiske beregninger

Eksperter i statiske beregninger med +800 sager om året

God service

Vi leverer et godt produkt, og servicerer det med stolthed! Besøg gerne vores trustpilot profil.

Ansvarsforsikring
Du kan føle dig helt sikkert. Vi har en Professionel ansvarsforsikring hos HDI Gerling. Forsikringssum: 20 mio. kr.
Digitale platforme

Vores digitale platform gør det muligt at udføre en lang række opgaver i hele landet – effektivt og hurtigt.

Kvalitet & Tryghed

Hele vores stab har baggrund i byggeteknologi og vi har processer for kvalitetskontrol.

Behov for statiske beregninger?

Skal du fjerne en bærende væg? Have eftervist din tagkonstruktion eller ejendommens stabilitet? Udarbejdet statiske beregninger til nyt hus eller tilbygning? Så har du brug for en rådgivende ingeniør, der kan hjælpe med at udarbejde de nødvendige statiske beregninger og dokumentation. Vi kan til en hver tid hjælpe dig med at finde ud af om du har brug for statiske beregninger, samt give et uforpligtende tilbud.

NEMINGENIØR udarbejder ved alle statiske beregninger en statisk redegørelse og de nødvendige projekttegninger. Projekttegningerne kan nemt videregives til en entreprenør, som baseret på tegningerne kan udføre det praktiske arbejde.

Hvad er processen?

Er der brug for statiske beregninger?

For at vi kan vurdere om der er behov for en statisk beregning, har vi behov at vide hvilken ændring du ønsker at foretage, samt en byggeteknisk plantegning og snittegning over din bolig.

Se vores guide her. Plan- og snittegningen sendes til os på [email protected]. Vi kan kun bruge ejendomsmæglertegninger til at forstå dine ønsker, men ikke vurdere projektet. Vi vil også gerne bede om en kort forklaring samt adresse.

 

Pris på statiske beregninger og ingeniørprojekt?

Et ingeniørprojekt, der indeholder statiske beregninger, dokumentation, forsikring og projekttegninger starter på 6.995 kr. inkl. moms.

Altså et færdigt projekt, som kan bruges til kommunen eller din håndværker. Inden ansøgning om byggetilladelse i etageejendomme, hvor der ændres på bærende konstruktioner, skal du som bygherre sende ingeniørprojektet til kontrol hos en certificeret statiker (Se liste her).

Totalløsning: ingeniør + håndværker?

NEMINGENIØR samarbejder med flere dygtige håndværkere, som vi godt tør anbefale videre til vores kunder. Vi anbefaler at man indhenter et par tilbud, da det dels er en tillidssag at få lavet en ombygning i sit hjem, og derudover så kan prisen på det praktiske arbejde variere en hel del.

 

Forsikring på vores arbejde

NEMINGENIØR er rådgiverforsikret hos HDI Gerling – et af de største tyske forsikringsselskaber. Vi kan fremsende vores police, hvis det ønskes.

Større byggeprojekt?

Skal du have lavet et nyt hus, større ombygning eller tilbygning, så tilbyder vi gerne et gratis idemøde, forprojekt, hovedprojekt, byggeledelse og afleveringsforretning.

Læs mere om nyt hus

Læs mere om større ombygning

Læs mere om tilbygning

Certificering og ansøgning

Hus

Hvis du bor i hus, er der ikke krav til certificering af ingeniørprojektet med statiske beregninger. I få tilfælde skal der ansøges om byggetilladelse – spørg din lokale kommune i dette tilfælde.

Lejlighed

Ved etagebyggeri skal ingeniørprojektet kontrolleres af en certificeret statiker. Inden ansøgning om byggetilladelse i etageejendomme skal dit projekt til kontrol hos en certificeret rådgiver.

NEMINGENIØR er selvfølgelig klar til at hjælpe med denne proces.

Ved certificering​

Rent praktisk skal ingeniørprojektet sendes til en certificeret statiker, som laver en starterklæring. Derefter skal der ansøges hos myndighederne. Dette gøres på bygogmiljoe.dk – vi kan gøre det for 1.250 DKK. Herefter kommer der en byggetilladelse. Håndværkeren kan nu begynde det praktiske arbejde. Det er vigtigt at håndværkeren dokumenterer sit arbejde jf. vores forskrifter i det udarbejde dokumentationsmateriale.

I yderste konsekvens kan man risikere at den certificerede statiker ikke vil give en sluterklæring – altså endeligt godkende projektet, hvis dokumentationen ikke er på plads.

NemIngeniør kan fremsende vejledende eksempler på kontroldokumentation, der er tilstrækkelig til en sluterklæring ved en certificeret statiker, samt dokumentationsguide med information om kontrollen. Når arbejdet er udført og kontroldokumentationen er godkendt, kan der udstedes sluterklæring, og projektet kan færdigmeldes på bygogmiljoe.dk.

Ændringer i vægge, taget eller gulvet?

Skal du bruge statiske beregninger til en bærende væg? Ændringer i dit tag ved kviste, ovenlysvinduer eller tungere tag? Eller nyt betondæk i dit badeværelse?

Læs mere om bærende vægge

Læs mere om ændringer i taget

Læs mere om badeværelsesgulv

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er statiske beregninger?

Statiske beregninger handler om ligevægt af lastpåvirkninger og kunne modstå disse laster for et givent element. Beregningerne anvendes ved alle byggerier. Statiske beregninger også kaldet ingeniørberegninger bruges mere specifikt til at beregne styrke og deformationer af alle bærende elementer, der er udsat for last. Laster som egenvægt (vægten fra elementet selv), nyttelast (vægten fra personer, møbler og andet flytbart) og naturlaster (påvirkning af sne, vind osv.). Bærende elementer kan blandt andet være spærkonstruktion, en bjælke, et beslag osv. Disse beregninger anvendes til alt fra nedrivning af en bærende væg til opførelse af et nyt hus.

En konkret beregning kunne være at man ønsker at nedrive en væg, der er bærende. I stedet for væggen vil man kunne opsætte en bjælke. De statiske beregning vil angive hvor stor den bærende bjælke skal være for at modstå de laster den er udsat for.

Det kan også være man ønsker at bygge en tilbygning. Ved en tilbygning vil der udføres statiske beregninger på den overordnede stabilitet, fundering, ydervæg osv. Her udføres en samlet statisk dokumentation som kan bruges enten ved ansøgning om byggetilladelse eller når der ansøges om ibrugtagningstilladelse.

Er du i tvivl om disse beregninger skal udføres ved netop din ombygning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor er det vigtigt at få lavet statiske beregninger?

Når man foretager en ombygning eller opførelse af noget nyt, så er det vigtigt med statiske beregninger af flere årsager. Hvis det er en indvendig ændring i et eksisterende hus, så handler det om at undgå sætningsskader/fejldimensionering og ansvar. Hvis det er udvendige ændringer i en villa, ændringer i et byggeri med vandret boligskel, tilbygning, nybyg, med mere, så er det er krav om statiske beregninger ved kommunen med byggetilladelse, for at få det færdigmeldt og registreret på adressen. Er der ikke udført statiske beregninger, er det heller ingen sikkerhed for garanti, hvis noget skulle gå galt og kommunen kan ikke lukke sagen.

Er du i tvivl om din ombygning kræver dette er du velkommen til at kontakte os.

Hvad koster en statisk beregning?

Statiske beregninger er en del af et statisk projekt. Prisen på et statisk projekt afhænger af projektets omfang og kompleksitet samt om det foretages i en bygning, hvor der er krav til byggetilladelse og kommunal sagsbehandling. Grundprisen for statiske beregninger ved NemIngeniør er henholdsvis 6.995 DKK i bygninger, hvor der ikke kræves byggetilladelse, og 12.995 DKK for øvrige bygninger. Dertil vil der være et tillæg på 3.000 DKK for hver yderligere beregning, eksempelvis ombygning af flere forskellige vægge. Ønsker du et konkret tilbud på dit byggeprojekt, kan du indhente et tilbud hos os.

Kan man selv lave statiske beregninger?

Principielt er der ikke krav til, at statiske beregninger er udført af en professionel, så længe at beregninger, konstruktionstegninger og dokumentation heraf er i overensstemmelse med de gældende normer og standarder samt Bygningsreglementet. Ved ombygninger af etagelejligheder eller lignende konstruktioner samt nybyg i højere konsekvensklasse (KK2 og KK3), er der dog krav til, at en certificeret statiker udarbejder start- og sluterklæring, hvilket også indebærer kontrol af projektmaterialet, før der kan gives byggetilladelse. Det anbefales dog at få udarbejdet et statisk projekt af en professionel rådgiver, da man derved har sikkerhed i, at alle regler og krav er overholdt samt dækning af rådgiverens ansvarsforsikring.

Hvad er en statisk vurdering?

En statisk vurdering er en vurdering af, hvordan givne konstruktioner fungerer i en bygnings statiske virkemåde. I denne forbindelse vil det blive vurderet, om f.eks. en væg er bærende og/eller stabiliserende. På baggrund af vurderingen kan der udføres et statisk projekt, hvori bærende konstruktioner dimensioneres til en ønsket ombygning eller ved nybyg. Det anbefales, at der altid foretages en statisk vurdering af en professionel rådgiver, hvis man er i tvivl om en konstruktions statiske virkemåde og funktion i et byggeri.

Hvad er statik i byggeri?

Begrebet statik anvendes om ting, der er i ligevægt, og dermed står stille eller ikke bevæger sig. En statisk tilladelig konstruktion vil ikke medføre sætningsskader, revnedannelser eller ukomfortable deformationer i f.eks. vægge eller etageadskillelser. Statik for et byggeri kan sikres ved beregning af konstruktioners bæreevne.

Hvad koster en certificeret statiker?

Prisen på en certificeret statiker kan variere meget og kan afhænge af leveringstid og generel travlhed. Det kan dog påregnes, at det generelt koster i omegnen af 15.000 DKK for en starterklæring og i omegnen af 5.000 DKK for en sluterklæring. Begge dele er centrale dokumenter, der skal bruges til henholdsvis ansøgning om byggetilladelse og senere færdigmelding for at få en ibrugtagningstilladelse. Den certificerede statiker, der udsteder starterklæring skal også udstede sluterklæring for projektet, så ofte giver den certificerede statiker et samlet tilbud for dennes virke. Det kan være en fordel at kontakte flere certificerede statikere med henblik på tilbud om pris og forventet behandlingstid.

Portfolio

Jobopslag

Bygningskonstruktør

Nyhed

Tim Alstrøm nu officielt er blevet KK2 certificeret statiker

Cases

Tilbygningsprojekt, Slettevej

Jobopslag

Konstruktionsingeniør

Nyhed

Louise’s rolle som marketingassistent

Cases

Byggeprojekt, Ingemannsvej

Erhverv

Molestien, København

Erhverv

Gersonsvej, Hellerup

Tagterrasse

Griffenfeldsgade, København N