info@neming.dk
6915 8030

Ombygning af hus eller lejlighed

Renovering & ombygning af hus eller lejlighed?

Står I overfor en renovering eller ombygning af jeres hus eller lejlighed? Så tag fat i os for en uforpligtende snak. NEMINGENIØR har indfriet mange boligdrømme, hvor vi ofte starter med et idemøde på vores kontor. Efter mødet modtager I et skriftligt tilbud.

Rådgivningen begynder næsten altid med et forprojekt, hvor der ansøges hos myndighederne – såfremt det er påkrævet. Herefter udarbejdes et detaljeret hovedprojekt, hvor der kan indgå udbud til forskellige entreprenører. Bagefter står vi klar med bygherrerådgivning på både helt små og store projekter, hvor vi kontrollerer entreprenørens arbejde. Kontakt os med det samme, så finder vi den helt rette løsning for jer.

Ordentlig rådgivning uden overraskelser

  1. Du kontakter os på info@neming.dk eller 6915 8030
  2. Eventuelt idemøde med efterfølgende skriftligt tilbud
  3. Forprojekt – evt. med indsendelse af myndighedsansøgning
  4. Hovedprojekt – eventuelt med udbud og kontrahering med entreprenør
  5. Byggestyring, fagtilsyn og økonomistyring

#1 Uforpligtende snak med efterfølgende skriftligt tilbud

Kontakt os på info@neming.dk eller 6915 8030, således at vi kan tage en uforpligtende snak omkring jeres ønsker for renoveringen eller ombygningen.

#2 Forprojekt – evt. med indsendelse af myndighedsansøgning

På baggrund af den indledende dialog har vi en rigtig god ide og fornemmelse for hvad I ønsker, og vi vil ud fra dette udarbejde et forprojekt med tilhørende rette runde, således at vi rammer helt plet. Efterfølgende kan der være behov for at indsende myndighedsprojektet til kommunen. Dette hjælper vi også gerne med.

Slutteligt kan vi udarbejde et byggebudget, som kan bruges til at ansøge om lån i banken, hvis det ønskes.

Sætningsskader
Statiske beregninger

#3 Hovedprojekt – eventuelt med udbud og kontrahering med entreprenør

Såfremt det var nødvendigt, så har kommunen nu godkendt forprojektet, og vi vil nu påbegynde hovedprojektet. I hovedprojektet skelner vi mellem om det er med eller uden udbud til entreprenører. Hvis det er med udbud, så går vi meget detaljeret til værks med materialevalg og andre små detaljer, således at det er helt klart hvad en entreprenør skal byde på.

Derudover så indeholder hovedprojektet også statiske beregninger og konstruktioner, således at en entreprenør kan bygge ud fra det.

Hvis det ønskes, så anbefaler vi gerne et par entreprenører og håndværkere – og hvis projektet indeholder udbud, så ser vi også gerne af en af dem der byder på opgaven, er en som I kommer med.

#4 Byggestyring, fagtilsyn og økonomistyring

I har nu besluttet jer for en entreprenør I ønsker at gå videre med, og renoveringen eller ombygningen af huset kan nu begynde. Her kan man vælge at lade os klare byggestyringen, således at vi er den primære kontakt til entreprenøren. Vi vil således tage os af alle de små udfordringer, som kan opstå når der renoveres og ombygges. Måtte større udfordringer opstå, vil vi tage en dialog med jer inden der træffes en beslutning.

Økonomistyring og fagtilsyn
Ved helt store sager kan vi også tage os af økonomien i projektet, således at der ikke godkendes forkerte faktura eller lignende. Desuden kan vi bruges som uvildig rådgiver og lave fagtilsyn på entreprenørens arbejde.

Ombygning af hus

Få hjælp til ombygning af hus eller lejlighed

Få hjælp til renovering og ombygning af hus eller lejlighed – kontakt NEMINGENIØR på telefon 6915 8030 eller info@neming.dk

Professionel ansvarsforsikring
NEMINGENIØR har en professionel ansvarsforsikring på vores ydelser. Den er tegnet hos et dansk datterselskab af HDI Global, som er et af Tysklands største forsikringsselskaber med en A+ rating. Vi er dækket for flere millioner på tingsskade og endnu mere på personskade. Forsikringspolicen kan fremvises, hvis det ønskes.